free html templates

Jana, 30 let, bydliště Krchleby
zaměstnání - bankovní referent

Aktiva: spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na bytě 3/1
Pasiva: 1 750 000 Kč
Celková hodnota nemovitosti 1 950 000 Kč
Tržní hodnota podílu klienta 975 000 Kč
Stav závazků: 1 věřitel (hypoteční úvěr) 

Struktura závazků klienta:

 • hypoteční úvěr
 • závazky vůči bankám

Doba řešení projektu: 17 měsíců

Realizovaná opatření: vyjednávání s věřiteli, odkup spoluvlastnického podílu druhého spoluvlastníka na nemovitosti, prodej nemovitosti. 

Výsledek: Klient je "oddlužen“, nemá žádné pohledávky po splatnosti, má dostatek prostředků na nový začátek!

Podrobný postup v případu:

 1. Vstupní schůzka s klientem: klient sdělil informace o stavu svých aktiv a pasiv. Toto podložil nezbytnou dokumentací zahrnující mj. smlouvou o poskytnutí hypotečního úvěru a zřízení zástavního práva, výpis z katastru nemovitostí atd. 
 2. Analýza podkladů, ověřování informací
 3. Druhá schůzka s klientem: navržení postupu, podpis příkazní smlouvy a nezbytných plný mocí k jednání.
 4. Konzultace s investory a právním zástupcem naší společnosti.
 5. Zajištění nezbytných peněžních prostředků pro odkoupení spoluvlastnického podílu na nemovitosti druhého spoluvlastníka, včetně zřízení zástavního práva pro ochranu našich investorů na nemovitosti klienta.
 6. Refinancování pohledávky z hypotéčního úvěru. 
 7. Zajištění prodeje nemovitosti prostřednictvím partnerské realitní kanceláře.
 8. Zrušení zástavy investorů na nemovitosti, prodej novému majiteli.
 9. Úplné oddlužení klienta, celková úspora klienta z původního závazku 775 000 Kč. 
 10. Vrácení dokumentů.
 11. Ukončení případu.