create your own site

Helena, 56 let, bydliště Nymburk
zaměstnání - pracovní úřad

Aktiva: byt 2/kk ve výlučném vlastnictví
Pasiva: 1 029 966 Kč
Tržní hodnota nemovitosti: 900 000 Kč
Stav závazků: 12 věřitelů (exekuce, zástavní práva na nemovitosti)

Struktura závazků klienta:

 • hypoteční úvěr
 • závazky vůči poskytovatelům energií, mobilním operátorům, koncesionářské poplatky
 • spotřebitelské úvěry
 • závazky vůči SVJ

Doba řešení projektu: 15 měsíců

Realizovaná opatření: vyjednávání s věřiteli, odkup pohledávek, prodej nemovitosti

Výsledek: Klient je “oddlužen“, nemá žádné pohledávky po splatnosti, začíná znova od 0!!!

Podrobný postup v případu:

 1. Vstupní schůzka s klientem: klient sdělil informace o všech svých věřitelích a stavu svých aktiv. Toto podložil nezbytnou dokumentací zahrnující mj. exekuční příkazy, smlouvy o poskytnutí úvěrů, výzvy k úhradě, výpis z katastru nemovitostí atd. 
 2. Analýza jednotlivých pohledávek, ověřování podkladů.
 3. Druhá schůzka s klientem: navržení postupu, podpis příkazní smlouvy a nezbytných plný mocí k jednání.
 4. Konzultace s investory a právním zástupcem naší společnosti.
 5. Zahájení vyjednávání s věřiteli a exekutory - navržení postupu.
 6. Zajištění nezbytných peněžních prostředků pro odkoupení pohledávek, včetně zřízení zástavního práva pro ochranu našich investorů na nemovitosti klienta.
 7. Vyjednání odkupu pohledávek s jednotlivými věřiteli (většinou za sníženou cenu, rozhodující je struktura věřitelů, individuální vyjednávání a osobní kontakty).
 8. Zajištění prodeje nemovitosti prostřednictvím partnerské realitní kanceláře.
 9. Zrušení zástavy investorů na nemovitosti, prodej novému majiteli.
 10. Úplné oddlužení klienta, celková úspora klienta z původního závazku 129 966 Kč.
 11. Vrácení dokumentů.
 12. Ukončení případu.